طاعون

مرور:

شرح

اثر برجسته و ارزشمندی است که به بررسی و تحلیل ریشه‌های تاریخی ظهور تشیع، از پیش از اسلام تا پیروزی انقلاب ایران اختصاص دارد. اثر حاضر ترجمه کتاب «وجاء دور المجوس» می‌باشد. نویسنده در بخش نخست کتاب، آیینهای باستانی ایران همچون مزدا، زرتشت، مانی و مزدک را به اختصار معرفی می‌کند و در ادامه، موضع‌گیری پارسیان را در قبال اسلام و دعوت به حق و حقیقت شرح می‌دهد. وی در بخش آتی، از توصئه‌های پارسیان برای تخریب وجهۀ اسلام و ضربه‌زدن به اتحاد و یکپارچگی حکومت اسلامی پرده برمی‌دارد و در فصل بعد، به نقش مخرب خمینی و فتنه‌انگیزیهای او می‌پردازد. وی در فصل بعد، عقاید شیعه رافضی را بررسی کرده و آنگاه ابعاد سیاسی انقلاب ایران را تشریح می‌نماید. نقشه‌های حکومت ایران برای خرابکاری و تفرقه‌انگیزی در کشورهای اسلامی، بررسی اوضاع نابسامان داخلی در ایران و پشت پرده رابطه رافضیان با نصیریها، موضوعات دیگری است که در این کتاب می‌خوانیم.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه