عیانات - نقدی بر کتاب تیجانی آنگاه هدایت شدم

شرح

اشخاصى همچون تيجانى و پرداختن به موضوعات كتابش، مستحقّ چنين كوششى نيست!.. موضوعاتى كه - گذشته از كليشه‏اى بودنش - پر از اباطيل و تناقض و دروغ محض مى‏باشد!.. گويى چنين مى‏نمايد كه «حقيقت» به تلاش ما انسانهإ؛در جهت تبرئه‏اش از هرگونه عيبى احتياج دارد! در حاليكه «حقيقت» هرگز در جايگاه اتّهام براى دفاع از خود قرار نمى‏گيرد و به هيچ وكيل‏مدافعى نيز جهت تبرئه خود احتياج ندارد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه