به روشنی آفتاب - ازدواج امیرالمومنین عمر با ام کلثوم رضی الله عنهما

شرح

در چند سال اخير علماي اهل تشيع پشت پا بر همه قواعد زده و واضحات تاريخ اسلام را منکر ميشوند چنانکه به وقت مباحثه بارها ديده ایم، يار غار بودن حضرت ابوبکر صديق و ازدواج سيدنا عثمان با دو دختر حضرت رسول را منکر ميشوند و جديداً کارشان بالا گرفته تا جايي که ازدواج حضرت عمر با ام کلثوم، دختر و عزيزه حضرت علي را نيزمنکر ميشوند! نه تنها اين ازدواج را، بلکه وجود ام کلثومك را انکار ميکنند! این کتاب در مورد اثبات این ازدواج مبارک می باشد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: