بگذارید از مادرم‌ عایشه صدّیقه‌ رضی‌الله عنها بگویم

نویسنده : ایوب گنجی

شرح

بايد اذعان‌ نماييم‌ كه‌ در ادوار مختلف‌ تاريخ‌، بوده‌اند شيرزناني‌ كه‌ هزاران‌ مرد را راهنمايي‌ و تربيت‌ كرده‌اند. بوده‌اند شيرزناني‌ كه‌ به‌ خاطر صلابت‌، قاطعيّت‌، عشق‌ و محبت‌ فراوان‌شان‌ نسبت‌ به‌ پروردگار يگانه‌، نامشان‌ در كتاب‌هاي‌ آسماني‌ ثبت‌ شده‌ است‌؛ «مريم‌»، «آسيه‌»، «خديجه‌»، «عايشه‌»، «فاطمه‌» و... –رضی الله عنهن- را بنگريد، زنان‌ نامدار و افتخارآفرين‌ براي‌ بشريّت

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: