مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه

شرح

ابوهریره رضي الله عنه شعاعی است که دل‌ها را روشنایی می‌بخشد. او یکی از رهبران اسلام است که در تحکیم و تعمیق پایه‌های دولت اولیه‌ی اسلام سیهم بودند. او رمز و الگوی معلمین امت است، آن‌هایی که نهضت فکری امت را توجیه و رهبری کرده و به پیش می‌بردند و قرآن را برای امت شرح و تفسیر می کردند و سیره‌ی پیامبرش، محمد صلي الله عليه وآله وسلم را توصیف می‌نمودند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: