سیرت خالد بن ولید رضی الله عنه

شرح

كارنامه عملي حضرت خالد رضى الله عنه در تاريخ اسلام به كثرت يافت مي شود. تاريخ نويسان نوشته اند كه حضرت خالد رضى الله عنه در 125 جنگ كوچك و بزرگ شركت نمودند و در هيچ يكي از اين جنگها شكست نخورده اند. در عرب اين مقوله مشهور بوده است كه در جنگي كه خالد شركت داشته باشد شكست ناپذير است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه