سیمای صادق فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله عنه

شرح

كتاب حاضر كه به نام «سيماي صادق فاروق اعظم» در دسترس خوانندگان عزيز قرار ميگيرد، كتابي است مستند به اسناد تاريخي و نمايانگر سيماي واقعي شخصيت فاروق اعظم عمر بن خطاب است، كه آشنايي با اين سيما، چه از حيث احوال فردي، و چه از حيث جنبه‏هاي اجتماعي بر همه مسلمانان لازم است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه