کشف و پاسخ شبهات در مورد حقیقت یکتاپرستی

شرح

این کتاب پاسخی است بر شبهات بدعت گزاران و کسانی که با تأویل آیات و احادیث بر اساس هوای نفس خود گمراه شده اند مولف با استفاده از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به این شبهات دشمنان اسلام پاسخ داده است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه