इस्लामीय सिद्धान्तबारे सन्देहहरूको निवारण

विशेषता

यो किताब प्रख्यात इस्लामीय विद् मुहम्मद बिन अब्दुल वहाबको महत्वपूर्ण लेखहरू मध्ये एक हो, जसमा उहाँले इस्लामीय सिद्धान्तका अधारहरू र त्यसको बारेमा बहुदेववादीहरूले उठाएका टिप्पणी र सन्देहहरूको वर्णन र त्यसको निवारण कुरआन र हदीसको प्रकाशमा विस्तारले वर्णन गरेका छन् ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: