از قرآن و حدیث عقیده ات را بیاموز

شرح

دراين رساله كوتاه ومختصر كه پيش نظرداريددريائي از معارف وعقايداسلامي جمع گرديده است كه مسائل مهم و اساسي اسلامي به عبارتي سهل به صورت پرسش و پاسخ مطرح گرديده است

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است