از قرآن و حدیث عقیده ات را بیاموز

شرح

دراين رساله كوتاه ومختصر كه پيش نظرداريددريائي از معارف وعقايداسلامي جمع گرديده است كه مسائل مهم و اساسي اسلامي به عبارتي سهل به صورت پرسش و پاسخ مطرح گرديده است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه