Aqiidaa kee qabadhu

ibsa gabaabaa.

Barruun tun aqiidaa sirrooytu muslimtootaa (Ahlussunnati wal jamaa’ah) namaaf adeeysiti,bifa qaafi fi deebiitiin qophooyte.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: