تولی و تبری در اسلام

شرح

يكي از ريشه هاي توحيد كه امروز بر مسلمانان پوشيده مي باشد اصل تولي و تبري است; و تا زماني كه اين اصل در زندگي مسلمانان وارد منطق بر موازين شرع اجرا نشود. انقلاب توحيدي كه بتواند دست استكبار را قطع نموده و ريشه هاي طاغوت را بخشكاند و مسلمانان را از زير سلطه و يوغ ظالمان آزاد ساخته و رهايي بخشد محقق نخواهد شد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است