پژوهشی در نهج البلاغه

شرح

این کتاب در واقع بررسی کتاب نهج البلاغه می باشد که شیعیان ادعا می کنند همه اش سخنان علی رضی الله عنه در آن می باشد.

Download
نظر شما برای ما مهم است