بانوان صحابه الگوهای شایسته

شرح

زنان صحابه مانند بقيه اصحاب رضی الله عنهم اجمعین در ميدان ايمان و عقيده و جانفشاني از خود خاطرات فراموش نشدني به يادگار گذاشته اند که در این کتاب به سیرت برخی از آنها می پردازیم

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه