موفقیت در ازدواج

شرح

به منظور دست يافتن به يك ازدواج موفق اولین قدم شناخت كافي نسبت به استعدادها وشرایط خود و شناخت اهداف زندگی می باشد.سپس بايد معيارهاي همسر مناسب خود را بشناسيد و به آنها آگاهي يابيد. و پایبندی به احکام و قوانین اسلام بزرگترین راز موفقیت ازدواج است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه