حقیقت زندگی حسین شهید

شرح

وقتی از حسین یاد می‌کنيم نمی‌توانيم واقعه‌ی کربلا را نادیده بگیريم اما بر این باوريم که تاریخ حسین رضی الله عنه را اگر فقط در واقعه‌ی کربلا خلاصه کنیم، در حق حسین و تاریخ ایشان ستم شده است، حسینی را که ما می خواهیم بشناسیم حسین آل و اصحاب و حسین تربیت نبوی و علوی است.
او صحابی بزرگواری است که هم از شرافت صحبت و هم از افتخار قرابت برخوردار است.
ما در این کتاب سعی داریم حقیقت زندگی حسین رضی الله عنه از ولادت تا شهادت را با استناد به مصادر موثق تاریخی خدمت شما تقدیم کنیم.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه