زندگانی امیر معاویه

شرح

این کتاب در مورد زندگانی امیر معاویه رضی الله عنه می باشد و به دفع شبهات در مورد ایشان می پردازد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه