ابوهریره شاگرد مکتب پیامبر

شرح

زندگینامه ابوهریره و بیان فضایل و مناقب دینی و اخلاقی اوست. ابوهریره یکی از یاران پیامبر است که در کتب سیره و تذکره، کمتر از او نامی برده می‌شود و برخی از محدثین و صاحبنظران علوم حدیث در وثاقت اخبار و روایات نقل شده از وی تشکیک کرده اند. نویسنده در این اثر می‌کوشد تا به بیان زندگی او و خدماتش به اسلام بپردازد. او کتاب را با بیان وقایع دوران کودکی وی آغاز کرده و در ادامه چگونگی تشرف وی به اسلام را شرح می‌دهد. در فصل وی به موضوع هجرت وی در مدینه و مصاحبت با حضرت رسول پرداخته و شیوه وی را در نقل روایت از پیامبر شرح می‌دهد. سپس به مناقب وی پرداخته و سخنان پیامبر را در توصیف بزرگی‌ها و دانش او نقل می‌کند. او کتاب را با نقل داستانهایی از زهد و عبادت و سرانجام بیماری و وفات وی به پایان می‌برد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: