ام ایمن بانویی از عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم

شرح

زندگینامه ام ایمن – از زنان صحابی پیامبر اکرم صلي الله علیه وسلم - و بیان الگوهایِ اخلاقی و ایمانی وی است. نویسنده در آغاز، با اشاره به ویژگی‌های برجستة ام ایمن و سخنان نبی بزرگوار اسلام در کرامت و شأن آن بانوی بزرگوار، انگیزه خود را از تألیف این اثر، ارائه الگویی تمار عیار و راهنمایی مناسب برای دختران و زنان جامعه امروز می‌داند، تا بتوانند با مطالعة زندگی زنان صدر اسلام، فراز و نشیب حیات طیبة آنان را اسوه خود قرار دهند و بدین شکل، از چنگال شیاطین زمینی نجات یابند. وی پس از بیان چگونگی گرویدنِ امّ ایمن به اسلام، خانواده و فرزندان او را معرفی کرده و خواننده را با ماجرایِ هجرت او به مدینه آشنا می‌سازد. در ادامه، نقش ام ایمن را در میدان‌های جنگ علیه کفار و مشرکین بیان کرده و ویژگی‌های اخلاقی برجستة او را برمی‌شمارد. در بخش پایانیِ کتاب، زندگی و فعالیت‌های او را پس از درگذشت رسول خدا شرح می‌دهد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: