خودآرایی زن از دیدگاه قرآن

شرح

کتابی را که پیش رو دارید، اثری گرانبها از زنی فاضل و دانشمند است. این بانوی بزرگوار با دقت و ظرافت خاصی، مظاهر عدم رعایت پوشش اسلامی و آثار فساد انگیز آن‌را مورد بررسی قرار داده است و در این رابطه به آیات قرآنی و احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم استناد کرده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه