تفاوت بين ازدواج مسيار و ازدواج موقت

شرح

فرق بين ازدواج مسيار و موقت مانند فرق بين زمين تا آسمان است اما عده اى از علماى عوام فريب شيعه كوشيده اند كه به وسيله ازدواج مسيار به اهل سنت طعنه بزنند كه در اين مختصر بيان اين امر شده است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه