شرح

صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین از جایگاه ویژه ای در اسلام برخوردار هستند در این کتاب با مقام و جایگاه این بزرگواران آشنا خواهید شد

نظر شما برای ما مهم است