سیرت عثمان ذی النورین

نویسنده : محمد جمالزهی

شرح

سخن از سرآمد مردان قریش و سومین شخصیت اسلام بعد از پیامبر، عثمان‌بن عفان است؛ عثمان پسرعموی پیامبر، از جمله اشخاصی است که بعدها خمیره‌اش را اسلام سرشت، و داستان زندگیش سند افتخار و عزت و شرافت آزادمردان دنیا گشت، و امروز از هر ده نفر نه نفر عثمان را می‌شناسند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه