صهرین عثمان و علی رضی الله عنهما

شرح

(صهرین) یعنی (دو داماد) تاریخ و زندگینامه عثمان و علی رضی الله عنهما که هردو نفر داماد رسول الله علیه الصلاة والسلام بودند... بین رسول الله و خلفاء راشدین هم قرابت نسبی و هم خویشاوندی سببی وجود دارد. چه خلیفه اول و دوم (ابوبکر و عمر) پدر زن رسول الله و عثمان و علی (خلیفه سوم و چهارم) داماد رسول الله بودند... این کتاب گوشه هایی از زندگانی دو داماد بزرگوار رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم را بیان می کند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه