شرح

(صهرین) یعنی (دو داماد) تاریخ و زندگینامه عثمان و علی رضی الله عنهما که هردو نفر داماد رسول الله علیه الصلاة والسلام بودند... بین رسول الله و خلفاء راشدین هم قرابت نسبی و هم خویشاوندی سببی وجود دارد. چه خلیفه اول و دوم (ابوبکر و عمر) پدر زن رسول الله و عثمان و علی (خلیفه سوم و چهارم) داماد رسول الله بودند... این کتاب گوشه هایی از زندگانی دو داماد بزرگوار رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم را بیان می کند

نظر شما برای ما مهم است