فرهیختگان تاریخ معاصر

شرح

در این کتاب با سیرت بعضی از علمای معاصر جهان اسلام آشنا خواهید شد از جمله: احسان إلهی ظهير... سركوب كننده مبتدعين - علامه نابغه... حافظ حکمی - عبدالحمید بن بادیس، داعی مخلص - دکتر عبدالرحمن دوسری - عبدالله بن جبرین...امام دانشمند و دکتر مانع جهنی

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است