فقه روزه

شرح

اسلام بر پنج بنا استوار است، که یکی از آنها روزه رمضان است. همه علماء متفقند که روزه ماه مبارک رمضان واجب است و اگر فردی وجوب آن را انکار نماید و یا مسلمانان را در مورد روزه رمضان به شک و تردید بیندازد و آن را به باد مسخره گیرد از اسلام خارج می شود، که این به معنی تکذیب خدا و پیامبر می باشد... در این کتاب به طور مختصر با فقه روزه در اسلام آشنا می شوید

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه