قضا و قدر و تأثیر آن در سلوک و رفتار انسان

شرح

ایمان به «قضا و قدر» یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین ارکان ایمان بشمار می‌رود. این رکن بخشی از رکن اول «ایمان به خدا» محسوب می‌گردد و تأثیری فراوان بر عملکرد و سلوک افراد دارد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه