مظلومیت زهراء تا کَی و به حساب چه کسی؟

شرح

قضیه مظلومیت حضرت فاطمه الزهرا و تهمت های شیعیان رافضی به ابوبکر و عمر رضی الله عنهما یکی از دروغ های بزرگ تاریخ است که فریبکاران شیعه آنرا ساخته و بافته اند تا عوام الناس را بفریبند و همه اینها را به حساب عوام و توده‌ی شیعه انجام می‌دهند، به گونه‌ای که از محبت عوام شیعه به اهل بیت پیامبر سوء استفاده می‌کنند و آنان را از راه راست منحرف کرده، به سوی هلاکت سوق می‌دهند..

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه