معاویه بن ابی سفیان شاگرد مکتب نبوت و کاتب وحی

شرح

معاویه رضی الله عنه بزرگترین شخصیت سیاسی اسلام است که نه تنها تاریخ اسلام بلکه تاریخ بشریت از تکرار نظیر آن عاجز مانده است. اگر این ابر مرد تاریخ از دیگر ملت ها میبود، او را با خط زرین در سرفهرست شخصیت های بزرگ تاریخ ثبت میکردند سخن از معاویه رضی الله عنه، در حقیقت سخن از آن امیر مجاهد و مبتکری است که برای نخستین بار جنگ دریایی را ابتکار و به راه انداخته ، به زبان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم مستحق جنت گردیده است. این کتاب به گوشه هایی از زندگانی این صحابی جلیل پرداخته و شبهات دشمنان را جواب علمی و منطقی می دهد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است