موافقات حضرت عمر رضی الله عنه

شرح

قاتل مشرکین، امیر مؤمنان حضرت سیدنا فاروق اعظم آنچنان شخصیت بزرگی بودند که محدثین و مورخین صدها کتاب در مناقب و فضایل او تحریر کرده اند، و این سلسله تا قیامت جاری خواهد بود، زیرا امت مسلمان یقین کامل دارد که دین مبین اسلام بوسیله صحابه کرام (رضوان الله علیهم أجمعین) از پیغمبر اسلام به آنان رسیده است این کتاب نیز برخی از موافقات سیدنا عمر رضی الله عنه با قرآن کریم و رای رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم را بیان می کند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه