نقدی بر کتاب سیری در صحیحین

شرح

بنده مي‌خواهم از طريق عدل و انصاف و بدون تعصب و افراط و بدون طرفداري از هيچ مذهبي، چه شيعه و چه سني، در مورد صحابه و علماء حديث که تاريخ زندگي آنان مربوط به صدر اسلام تا تقريباً قرن هفتم است، تحقيقي انجام دهم. و در ضمن، آنچه را که مخالفين در حق صحابه و محدثين عقيده دارند ذکر کرده و در حد دانش خود و ميزان فهمي که از واقعيات داشته‌ام به نقد و بررسي آنها بپردازم

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه