یادی از وداع حجاج

شرح

يادى از وداع حجاج، درد دلي است با حجاج بيت الله شريف در آن زمان كه بعد از اداي مناسك حج به سوي ديار خويش روان اند

Download
نظر شما برای ما مهم است