افسانه شهادت زهراء رضی الله عنها (جوابیه یورش به خانه وحی)

شرح

در ايام فاطميه، توهين و افتراء از هر سو در رسانه ها، مطبوعات و سايتها به مقدسات اهل سنت و جماعت شيوع پيدا کرده است و دشنامهای گوناگون نثار یاران مکرم رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم می شود که گویا فاروق اعظم عمر رضی الله عنه و دیگران خانه فاطمه زهرا رضی الله عنها را آتش زدند و غیره مزخرفات... این رساله کوچک جواب دندان شکنی بر این مدعا می باشد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است