نماز جماعت

شرح

اثبات وجوب و بیان فضایل نماز جماعت در اسلام است. نویسنده، کتاب را با بیان ارزش والای نماز و منزلت آن در مقایسه با دیگر عبادات آغاز می‌کند و در ادامه، اقوال صحابة کرام، تابعین و علمای بزرگ اسلامی را درباره واجب ‌بودن شرکت در نماز جماعت نقل می‌نماید. سپس دلیل چنین وجوبی را توضیح داده و منافع فردی و اجتماعی آن را برمی‌شمارد.

Download
نظر شما برای ما مهم است