حقيقت توحيد

شرح

این کتاب مشتمل بر چند فصل می‌باشد. فصل اول: تحت عنوان معانی «لا إله إلا الله». فصل دوم عنوان آن: شروط «لا إله إلا الله». فصل سوم: گواهی بر رسالت محمد صلی الله علیه وسلم. مؤلف سپس در فصل چهارم از شرک که نقض کننده‌ی توحید است، سخن گفته است.

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است