موضوع بندی علمی

مسائلی که برای روزه دار مستحب است

تعداد موضوعات: 1

  • فارسی

    PDF

    كتابي كه اكنون به شما خوانندگان گرامي تقديم مي دارم شامل فضايل, احكام وفوايد وآنچه متعلق به روزه است, مي باشد. كه بصورت مختصر, ساده وهمراه با ذكر دليل از قرآن وسنت جمع آوري نموده ایم

نظر شما برای ما مهم است