موضوع بندی علمی

 • فارسی

  PDF

  نویسنده : یونس یزدان پرست

  بررسی تحلیلی داستان زندگی حضرت آدم، نوح و ابراهیم ـ علیهم السلام ـ در قرآن کریم و بیان ظرافتهای روایی و نتایج توحیدی و اخلاقیِ آنهاست. در زندگی هر کدام از این پیامبران بزرگوار نکات مهم و بارزی از دعوت مشاهده می‌شود که در کنار هم جوابگوی بسیاری از سختیها و مشکلات دعوت ـ به ویژه در عصر حاضرـ می‌باشد

 • فارسی

  PDF

  شیوه‌های حکیمانه پیامبر اسلام را در دعوت به سوی حق و اصلاح جامعه شرح می‌دهد. به تصریح نویسنده، یکی از عوامل ضعف و رکود حرکت اصلاحی و فراخوانی به سوی حق، عدم آشنایی برخی از مربیان و دعوتگران و مبلغان با الگوهای هدایتی خیر البشر، حضرت محمد مصطفی بوده است و وی کوشیده است تا این شیوه‌ها را به روشنی تبیین کند. وی در آغاز مفهوم لغویِ واژه حکمت را شرح داده و چگونگی استعمال آن در آیات قرآن و منظور از «جدالِ احسن» را توضیح می‌دهد. در ادامه، صفاتی را معرفی می‌کند که باعث حکمت می‌شوند و در فصل بعد، نشانه‌های سه‌گانه حکمت در دعوت را بازگو نموده و سپس هفت نشانه وجود حکمت در شیوه‌های اصلاح و تبلیغ راه حق را بیان می‌کند.

نظر شما برای ما مهم است