موضوع بندی علمی

 • فارسی

  PDF

  مؤلف اين کتاب خواسته است تعلیمات مبادی اسلام را در روشنای قرآن و سنت به مسلمانان بیان نماید. اين كتاب چیز نوی را به ارمغان نیاورده است، بلکه مسائل پراگنده ای را جمع، و چیزهای متفرقی را ترتیب و تنظیم نموده است که هیچ بندهء مسلمانی از آنها در امور روزمرهء خویش بی نیاز شده نمیتواند

 • فارسی

  PDF

  نویسنده : رفیده الحبش

  از ميان اهل بيت عليهم السلام جایگاه عایشه رضي الله عنها نزد حضرت محمد صلي الله عليه وآله وسلم و اهمیت او برای پیامبر جای انکار ندارد. محبتی که در دل پیامبرصلي الله عليه وآله وسلم نسبت به عایشه رضي الله عنها موج می‌زد، نیز از کسی پوشیده نیست. عایشه رضي الله عنها، تنها پناهگاهی بود که بهتر از هر زنی پیامبرصلي الله عليه وآله وسلم را آرام می‌کرد. او تنها زنی بود که در گرماگرم زندگی متلاطم و پرجنب ‌وجوش پیامبرصلي الله عليه وآله وسلم، مدام خستگی و تنهایی را از زندگی او می‌زدود.

 • فارسی

  PDF

  شخص دعوتگر در دين خدا بسيار شديد است، و مي خواهد که جميع بندگان خداوند متعال تمامي جوانب دين را بر خود تطبيق دهند و به آن عمل کنند. و هيچ گونه نرمش و انعطافي از خود نشان نمي دهند. حتي در مورد چيزهايي که دين آنرا آسان گرفته و دايرة عمل را در آن گسترده است. به گونه اي که هرگاه گروهي از مردم را مي بينند در بعضي از امور دين، كه حكم آن مستحب است سهل انگاری مى كنند بسيار متأثر و احساساتشان جريحه دار مي شود . و به سوي آنها مي شتابند و آنها را با تندي و خشونت و ترش رويي دعوت مي دهند؛ مثل اينکه آنها چيزي از واجبات دين را ترک کرده اند... در این کتاب با حکمت و میانه روی در دعوت آشنا می شوید

نظر شما برای ما مهم است