موضوع بندی علمی

  • فارسی
    video-shot

    MP4

    "برنامه «همگام بانبی رحمت». این برنامه با اجرای دکتر نور محمد امرا و استاد فضل الحق سلیمانی، بصورت سلسله وار از شبکه جهانی وصال حق پخش و نشر شده است. برای اولین بار در تاریخ برنامه های مستند اسلامی. قدم به قدم با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بررسی زندگی ایشان از تولد تا وفات با حضور در محل وقوع اتفاقات و حوادث مختلف سیرت در مکه، مدینه، طائف، بنی سعد، راه هجرت مکه به مدینه، دریای سرخ، غار حرا و ثور و دهها مکان دیگر. اين بخش حاوى مطلب زير هست: - ادامه و پیشرفت در راه دعوت با وجود مشکلات و سختی های بسیار - دعوت قبایل و اعرابی که به حج می آمدند ولی ایمان نیاورند - پیشامدهای سال یازدهم بعثت و آمدن گروهی از قبلیه اوس و خزرج و ایمان آورند آنها که به بیعت عقبه اولی نامیده شد - پیشامدهای سال سیزدهم بعثت و آمدن گروه بیش از هفتاد نفری اوس و خرزج که بعدها به بیعت کبری نامیده شد - رفتن مصعب بن عمیر برای دعوت اهل یثرب"

نظر شما برای ما مهم است