موضوع بندی علمی

  • فارسی

    MP3

    اين كليپ صوتی از ساسله سخنرانی های شیخ محمد ضیایی رحمه الله می باشد که در شبکه كلمه پخش شده است و موضوع آن دجال مظهر بدى می باشد.

نظر شما برای ما مهم است