ترجمة معاني قرآن كريم به زبان روسي - الفاتحة وجزء عم –

ترجمة معاني قرآن كريم به زبان روسي - الفاتحة وجزء عم –

شرح

همچنين امتيازات اين را داراست كه نمايش ترجمه سوره فاتحه و جزء عم با زبان روسي
اين CD عبارت است از برنامه ترجمه معاني قرآن كريم به زبان روسي - الفاتحة وجزء عم -، از انتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف در مدينه منوره.
امتيازات اين CD نمايش و استماع سورها و آيات به روايت حفص از عاصم و جمعى از قراء، همچنين امتيازات اين را داراست كه نمايش گوش دادن ترجمه سوره فاتحه و جزء عم با زبان روسي و تكرار قراءت آيات با تعداد محدود براى حفظ و اتقان كودكان.
و براى عامه مسلمين هم قابل استفاده است، بخصوص زبان روسى.
و براى دانلود كردن اين CD در كمپيوتر خود تمام فايلها را در يك پرونده بگذاريد سپس به اين پرونده لينك كنيد ru_CD_Quran.part1.rar وانقر على ملف setup.exe.
اگر خواستيد كه نسخه بردارى كنيد براى توزيع محتاجين پس همه پرونده ها را جمع كرده آنهايى كه rar چنانكه در عكس نشان مى دهد سپس زيپ آنرا باز كنيد (CTRL+A) با استخدام برنامه Winrar سپس آنرا بر روى CD كپى كنيد.

نظر شما برای ما مهم است