بانوان خانه نبوت [20] (بانو فاطمه زهرا رضی الله عنها و وفات مادر)

بانوان خانه نبوت [20] (بانو فاطمه زهرا رضی الله عنها و وفات مادر)

شرح

استاد فضل الحق سلیمانی، در این برنامه به بررسی زندگی بانوان خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می پردازد. و تصویری متفاوت از زندگی همسران و دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای بینندگان عزیز ارائه می‌دهد.
موضوع این قسمت: بانوان خانه نبوت 20 (بانو فاطمه زهرا رضی الله عنها و وفات مادر)
این برنامه بصورت مسلسل وار از طریق شبکه جهانی وصال حق نشر گردیده است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه