بانوان خانه نبوت [23] (خانه بانو فاطمه زهرا رضی الله عنها)

بانوان خانه نبوت [23] (خانه بانو فاطمه زهرا رضی الله عنها)

شرح

استاد فضل الحق سلیمانی، در این برنامه به بررسی زندگی بانوان خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می پردازد. و تصویری متفاوت از زندگی همسران و دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای بینندگان ارائه می‌دهد. این برنامه بصورت مسلسل وار از طریق شبکه جهانی وصال حق نشر گردیده است.
موضوع این قسمت: خانه بانو فاطمه زهرا رضی الله عنها.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه