بانوان خانه نبوت [27] (بانو فاطمه زهرا رضی الله عنها بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم)

بانوان خانه نبوت [27] (بانو فاطمه زهرا رضی الله عنها بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم)

شرح

استاد فضل الحق سلیمانی، در این برنامه به بررسی زندگی بانوان خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می پردازد. و تصویری متفاوت از زندگی همسران و دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای بینندگان ارائه می‌دهد. این برنامه بصورت مسلسل وار از طریق شبکه جهانی وصال حق نشر گردیده است.
موضوع این قسمت: بانو فاطمه زهرا رضی الله عنها بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه