احكام، آداب و رسوم حج... حج سال 1434 هـ [01] رکن پنجم

شرح

در این حلقه، رکن پنجم اسلام، یعنی حج بیان می گردد. و آن عبارت از سلسله درسهای است که شیخ عمر بن عبدالله المقبل -خداوند برایشان اجر دهد-، در مورد حج، احکام، راهنمایی های راجع به آن، ایراد نمودند. و وزارت شؤون اسلامی و اوقاف و دعوت و ارشاد در عربستان سعودی در سال 1434 هـ آن را تهیه نموده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است