مختصر صحیح بخاری - قسمت چهارم 05 - چگونگی آغاز وحی(4)

مختصر صحیح بخاری - قسمت چهارم 05 - چگونگی آغاز وحی(4)

شرح

شرح مختصر احاديث صحيح بخارى توسط عبدالقادر ترشابى در شبكه جهانى كلمه. موضوع اين قسمت چگونگی آغاز وحی.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است