Hakkeeji Dewgal Ka Lislaam

tajre rabbere

Sari’a dewgal ka deftere Allah eka Sunna Nulaaɗo, Nafooje Dewgal, hakkeeji Gorko edow ɓeyngu mun, Hakkeji Sonnaajo edow moodi mun

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello