Ñaawooje Lootanagol Longal

tajre rabbere

Nooneeji lootagol, Farillaaji lootagol longal, Ko honno Nulaaɗo lootoraynoo longal

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen