Ñaawooje Lootanagol Longal

tajre rabbere

Nooneeji lootagol, Farillaaji lootagol longal, Ko honno Nulaaɗo lootoraynoo longal

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello