• pulla

  jeewtoowa : Taibou ba firtude : Mouhammed Cheikh Sene rewtindaade : Oumar Bah

  Ndee yewtere hino Rentina e yiɗugol ayɓe lislaam ɓen, eno jantoo kadi yoga e fondooje maɓɓe fii haɓugol lislaam on.

 • pulla

  jeewtoowa : Taibou ba

  ko honno djombidirbhebhen gasata wondirde. Dewgalgan ko e der shariia Alla on woni. Shariia Alla on ardaali e satteede. Deejere ko nokkeli didi hebhotoo. Piidji dhi resirdirbhe haani wattande yili e mun.

 • pulla

  jeewtoowa : Taibou ba rewtindaade : Mouhammed Cheikh Sene

  Neenegootoyaagal islaamugal ko huudhe mawdhe. nafoore neenegootoyaagal islaamu on. Alla no reeni diinakan. nooneedji sikke. woddhintingol ka waddata djulbhebhen

jiiki ma no himmi amen