Neenegootoyaagal ka lislaam

jeewtoowa : Taibou ba

rewtindaade: Mouhammed Cheikh Sene

tajre rabbere

Neenegootoyaagal islaamugal ko huudhe mawdhe. nafoore neenegootoyaagal islaamu on. Alla no reeni diinakan. nooneedji sikke. woddhintingol ka waddata djulbhebhen

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen